Tepelné izolace - zateplování budov - stavební práce...
 
_ _ _ _ _ _ _
_
_ _ _
Činnost
_
 
_ _ _
Reference
_
 
_ _ _
Kontakty
_
 
Licence a osvvědčení
 
 
_
_ _
_ Tepelné izolace
 
_ Rostislav Havránek
 
_

Firma - fyzická osoba Rostislav Havránek je zaměřena na provádění stavebních prací se specializací na provádění dodatečných tepelných izolací objektů. Firma byla založena v roce 1990 a na zateplování se specializuje od roku 1993. Hlavní oblast působení je Olomoucký kraj.

Máme sjednáno pojištění podnikatelských rizik u pojišťovny Kooperativa na částku 500 000 Kč.

V uplynulém období jsme zajišťovali řadu realizací staveb v oblasti rekonstrukcí, oprav a tepelně technických úprav objektů, zejména dodavatelským způsobem. Namátkou je možno uvést stavební práce prováděné na kompletních výstavbách RD Olomouc-Slavonín, Nedvězí, renovace fasád a provádění zateplovacích systémů pro řadu dalších soukromých investorů. Fotografie vybraných staveb si můžete prohlédnout na aktualizované stránce referencí.

Fima byla zaregistrována v SOD (Seznam odborných dodavatelů) pro Program Zelená úspora Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů na vytápění v rodinných a bytových domech.
S námi na dotace dosáhnete!

 
_
Rostislav Havránek
 
_  
_
_
 
Reklama: